Dobrze jest dzielić się dobrymi wiadomości. Lepiej jest wracać do domu z myślą, ze zrobiliśmy coś dobrego. Najlepiej jest czuć, że to tak naprawdę nagroda i zaszczyt dla nas, ze możemy to robić i usłyszeć, ze robimy to dobrze.
Streścimy Wam dziś w kilku zdaniach zakończenie projektu.
Przez ostatnie trzy dni, fizjoterapeuci z Gruzji kończyli szkolenie z palpacji, podeszli do egzaminu i zaskoczyli Anię celującą wiedzą po tym wyczerpujących dniach. Odbyli przeszkolenie ze sprzętu wspomagającego terapię manualną, które przywieźliśmy im z Polski. Ostatniego dnia przyjęliśmy wspólnie 12 pacjentów, pokazując grupie, w jaki sposób my pracujemy i diagnozujemy w gabinecie. To była znakomita współpraca i burza mózgów.
Nasze działania w Gruzji na tyle zyskały uznanie dyrekcji szpitala oraz Ojca Pawła, że zostaliśmy zaproszeni do szerszej współpracy edukacji i rozwoju fizjoterapeutów w Gruzji. Wszystko nam się świetnie układa, bo przecież musimy wrócić do dzieciaków z wkładkami ortopedycznymi ;)
Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować :
Organizacji RITA za to, że to się wszystko mogło wydarzyć.
Ojcom Kamilianom, ze zaufanie.
Annie Gawryszewskiej za to, ze znalazła czas, żeby wyeksploatować energie na wyjazd, zrobić najbardziej profesjonalne szkolenie świata i dać nam swoje znakomite towarzystwo- Aniu po stokroć dzięki!
Grzesiowi (Grzegorz Sokołowski) za koordynację całego projektu i za najlepsze wsparcie jakie mogliśmy uzyskać 24/7- Grześ, jesteś niezastąpiony!
Stowarzyszeniu Warmia Aktywnie, za użyczenie busa, którym mogliśmy komfortowo przemieścić się z całym orężem sprzętu do fizjoterapii.
Stanisławowi, Nino oraz Mariam za nieocenione wsparcie lingwistyczne i administracyjne.
Kindze i Ksaweremu (Udabno, Oasis Club) za współorganizację działań na terenie Udabno i iście królewskie ugoszczenie! – uwielbiamy Was.
Fizjoterapeutom, za przemiłą atmosferę, ogromne chęci, sumienność i ciężką pracę jaką robicie.
I Wam kochani odbiorcy, jeśli ktoś do wgl czyta do końca i ogląda nasze filmiki- to dla nas wzrusz ;)

[Eng]

It’s good to share good news. It’s better to go home thinking we’ve done something good. It’s best to feel that it’s actually a reward and an honor for us to be able to do it and to hear that we’re doing it well. Today we will summarize the end of the project in a few sentences.

For the last three days, physiotherapists from Georgia were finishing their palpation training, took the exam
and surprised Ania with excellent knowledge after those exhausting days.

They were trained in the equipment
supporting manual therapy, which we brought to them from Poland. On the last day, we admitted 12 patients
together, showing the group how we work and diagnose in the office. It was great collaboration and brainstorming.

Our activities in Georgia were so appreciated by the management of the hospital and Father Paweł that we were invited to broader cooperation in the education and development of physiotherapists in Georgia.
Everything is going great for us, because we have to go back to kids with orthopedic insoles ;)

From this place we would like to thank:

RITA for making all of this possible.

To the Camillian Fathers, for trust.

Anna Gawryszewska for finding time to exploit the energy for the trip, do the most professional training in the world and give us her excellent company – Ania, thanks a hundred times!

Grześ (Grzegorz Sokołowski) for coordinating the whole project and for the best support we could get 24/7 – Grześ, you are irreplaceable!

Warmia Aktywnie Association, for lending us a bus in which we could comfortably move with all the physiotherapy equipment.

Stanisław, Nino and Mariam for invaluable linguistic and administrative support.

Kinga and Ksawery (Udabno, Oasis Club) for co-organizing activities in Udabno and truly royal hospitality! – we love you.

Physiotherapists, for the lovely atmosphere, great willingness, conscientiousness and hard work you do.

And to you dear recipients, if someone reads to the end and watches our videos – it’s touching for us ;)

the RITA – “Region in Transition” Program
Project co-financed by the Polish-American Freedom Foundation as part of the RITA – “Region in Transition” Program implemented by the Education for Democracy Foundation.

პროგრამა RITA – რეგიონი გარდამავალ პერიოდში
პროექტი თანადაფინანსებულია პოლონურ-ამერიკული თავისუფლების ფონდის მიერ, RITA – რეგიონი გარდამავალ პერიოდში პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ფონდი განათლება დემოკრატიისათვის.


ikona Zweryfikowane przez społeczność