“Dzieci są skrzydłami człowieka”

ბავშვები ადამიანის ფრთები არიან” (Dzieci są skrzydłami człowieka)